Vi mener

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologi mener, at der skal skrues kraftigt op for indsatserne og tempoet i denne tredje planperiode, da Danmark stadig er langt fra målet om at opnå god tilstand i vandmiljøet

Sommermøde i Dansk Miljøteknologi den 20. juni 2022

Temaet for sommermødet er: Vi kan mere end vi tror - Hvordan klog regulering og stærk dansk miljøteknologi skaber fremdrift i den grønne omstilling.

DMT sender åbent brev til Dan Jørgensen med opfordring ift. arbejdet med vandsektorloven

DMT sender åbent brev til Dan Jørgensen med opfordring ift. arbejdet med vandsektorloven

DMT opfordrer i et åbent brev Dan Jørgensen til personligt at gå ind i arbejdet med vandsektorloven, for at sikre fremdrift i processen. Læs brevet her.

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT mener, at den økonomiske regulering af vand- og spildevandsselskaber skal understøtte innovation og teknologiudvikling. Læs høringssvaret her.

DMTs input til Energistyrelsens arbejde med ny regulering for måling af metantab

DMTs input til Energistyrelsens arbejde med ny regulering for måling af metantab

Et måleprogram skal fastlægges på den rigtige måde og inkludere kvantificering af det totale metantab for at nå 1 %-målsætningen i klimafremskrivningen.

NOx, svovl og klimagasser fra skibsfarten skal nedbringes - DMT på luftvisionens konference om maritime emissioner

NOx, svovl og klimagasser fra skibsfarten skal nedbringes - DMT på luftvisionens konference om maritime emissioner

Vi skal fremme måling, dokumentation og kontrol via klog regulering og hjælpe politikerne på Christiansborg til at fastholde momentum for den grønne omstilling i det maritime erhverv både nationalt, regionalt og internationalt. Dette arbejde løftes… Læs mere

Dansk Miljøteknologi på Folkemødet

Dansk Miljøteknologi på Folkemødet

Book formand Kirsten Brosbøl eller sekretariatschef Helle Bach Rungø til events om bæredygtig udvikling gennem teknologiske løsninger.

Klare budskaber til ekspertgruppen arbejde med CO2-afgift i vandsektoren

Klare budskaber til ekspertgruppen arbejde med CO2-afgift i vandsektoren

Der blev videregivet vigtigt input fra branchen til ekspertgruppens arbejde med en CO2-afgift i vandsektoren på mødet i Vandpolitisk Netværk.

DMTs input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

DMTs input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

EU’s drikkevandsdirektiv er blevet revideret, og de nye regler står foran implementering i dansk lov. Det kommer bl.a. til at få betydning for den danske Legionella-indsats, fordi det nye direktiv stiller krav om både grænseværdier… Læs mere